ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Nasi epileptolodzy

Epileptolog- prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

Lekarze przyjmujący w gabinetach  Alfa-Lek w Warszawie:

dr hab. n. med. Ewa Nagańska

 • Bóle głowy
 • Choroby kręgosłupa 
 • Dyskopatia 
 • Guz mózgu 
 • Neuralgia 
 • Nerwobóle 
 • Padaczka 
 • Padaczka lekooporna 
 • Rwa barkowa 
 • Rwa kulszowa 
 • Tiki 
 • Zaburzenia pamięci 
 • Zapalenia mózgu 
 • Zespoły otępienne

dr n. med. Cezary Siemianowski

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

 • Padaczki w tym także padaczki lekoopornej
 • Innych neurologicznych stanów napadowych
 • Zaburzeń snu
 • Głowy i migreny
 • Zaburzeń pamięci i zespołów otępiennych (demencji)
 • Dyskopatii i zespołów bólowych kręgosłupa
 • Nerwobólów (neuralgii)
 • Chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego

Kim jest epileptolog?

Epileptolog – lekarz specjalista neurolog zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem osób chorych na padaczkę (epilepsję). Choroba ta jest właściwie zespołem objawów zaburzonej czynności mózgu, występuje w każdym wieku, często u dzieci, i dotyczy około 1 % populacji. Przebieg epilepsji cechuje się powtarzającymi się napadami, powodowanymi przez nadmierne wyładowania komórek nerwowych mózgu.

Epileptolog – czym się zajmuje?

Epileptologia to specjalista z zakresu neurologii, czyli dziedziny medycyny, która zajmuje się chorobami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) to nic innego jak mózg i rdzeń kręgowy. Epileptolog jest więc pomocny w badaniu przyczyn oraz leczeniu bólów głowy, oraz nieprawidłowości, których źródło tkwi w mózgu, np.:

 • zaburzenia widzenia,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia równowagi, 
 • ataksja. 

Do lekarza epileptologa należy prawidłowe zebranie wywiadu oraz ewentualne wykonanie badań diagnostycznych w celu postawienia prawidłowej diagnozy. W zdecydowanej większości przypadków nie można ustalić jednoznacznie przyczyny padaczki.

Do najczęstszych przyczyn epilepsji należą: okołoporodowe urazy mózgu oraz ich powikłania, guzy nowotworowe, ropnie, zaburzenia naczyniowe po udarze, naczyniaki lub tętniaki. U osób, które przeszły ciężkie uszkodzenia głowy z głęboką raną otwartą, padaczka może wystąpić jako następstwo urazu.

Lekarze przyjmujący w gabinetach  Alfa-Lek w Warszawie:

dr hab. n. med. Ewa Nagańska

 • Bóle głowy
 • Choroby kręgosłupa 
 • Dyskopatia 
 • Guz mózgu 
 • Neuralgia 
 • Nerwobóle 
 • Padaczka 
 • Padaczka lekooporna 
 • Rwa barkowa 
 • Rwa kulszowa 
 • Tiki 
 • Zaburzenia pamięci 
 • Zapalenia mózgu 
 • Zespoły otępienne

dr n. med. Cezary Siemianowski

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

 • Padaczki w tym także padaczki lekoopornej
 • Innych neurologicznych stanów napadowych
 • Zaburzeń snu
 • Głowy i migreny
 • Zaburzeń pamięci i zespołów otępiennych (demencji)
 • Dyskopatii i zespołów bólowych kręgosłupa
 • Nerwobólów (neuralgii)
 • Chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego